ر ـ پاییز
دست نوشته
۱۳۸٦/۱٠/٢٠ :: ٥:٤٠ ‎ب.ظ

شيعه دربين تمامي قرائت ها وبرداشت هاي متفاوتي كه از دين وجود دارد داراي سه ويژگي اختصاصي و عمده است كه آنرا از سايرين متمايز و برجسته مي كند يكي ايدوئولوگي به نام علي است كه هرگز وبه دليل مصلحت انديشي های بی مورد به شعارهايي كه لباس حقيقت به تن كرده اند ومي خواهند از قبل آن اسلام را زميني و آن چيزي كه خود مي خواهند معرفي كنند تمکین نمي كند وهرگز به شورای انتخاب خلیفه آنجا كه از وی مي خواهند براي كسب عنوان خليفه مسلمين ساير خلفاي قبلي را به رسميت بشناسد پاسخ مثبت نمي دهد و به مردمی که با كوفته كردن بدن حسنین به سمت او براي پذيرش خلافت هجوم مي آورند اعلام مي كند كه اگر خداوند از عالمان عهد نگرفته بود كه بر سيري ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نكنند (اصل عدالت اجتماعي) و اگر حجت حاضران نبود(اصل مردم سالاري ديني ) هر آينه افسار خلافت را بر دوشش مي انداخت و چه آن زمان که بعنوان خلیفه بر مردم حکمفرمایی کرد هیچگاه بدنبال تسویه حساب های سیاسی و عقده گشایی های جناحی نبود و در جریان قضاوت بین یک مسلمان ومسیحی تنها به تحقق عدالت اندیشید.دومين ويژگي ، مهدي است كه پايان طلايي تاريخ است و آغاز حكومت وارثانی كه به اندازه يك تاريخ به استضعاف كشيده شده اند و قرن هاي قرن با برچسب هاي بدوي و جهان سومي و عقب مانده از حاكميت خويش بر آنچه که شایسته آن بوده اند طرد گردیده اند.مهدي در حقیقت ، پايان گنگي ونامفهومي تاريخ است. و بالاخره سومين ويژگي، عاشوراست.آنجا كه همه امير المومنين هاي غير واقعي به چالشی ابدي كشيده مي شوند اگر چه قرار باشد كه اين كار بزرگ به خلق بزرگترين تراژدي تاريخ منتهي شود.آنجا كه روشنفكري ديني با همه تعداد اندكش ،سرتاسر پايه هاي استبدادی كه به نام دين و به نام اسلام وبه نام نجات اسلام و انسانيت دست به ترور و خونريزي مي زند را به لرزه در مي آورد و آنگاه همان زينب ستمكش و اسيري كه در مداحي ها وسخنراني های مكرر ما به وفور يافت مي شود بعنوان پرچمدار نهضت شيعه و همچون يك ديپلمات برجسته در متن حكومت يزيد و آنجا که هيچكس جرات اعتراض و فرياد ندارد عظمت كار حسين را به غایت مي رساند و اينگونه عاشورا در تاريخ جاودانه مي شود نه به اين سبب كه هر سال در دهه محرم پرچم هاي عزا برافراشته شوند ونه به اين دليل كه هيئت ها براي كم كردن روي همديگر به مداح مدرن و چند ده ميلوني وبه آشپزخانه رنگين وپر از قيمه روز عاشورا وبه جمعيت كثير مجهز گردند بلكه به اين سبب كه عاشورا الگوي جاودانه اي باشد براي همه انسانهايي كه می خواهند با عزت وهمراه با آزادگی زندگی کنند الگويي براي همه سربداران تاريخ كه طناب دار خود را همواره بدوش مي كشند و در برابر ظلم بدنبال سهم خواهی خود از حکومت نیستند و اين همان خود واقعی شیعه استموضوع مطلب :
 
 
بالای صفحه